Hotline: 1900 63 6610 Từ 8h00 đến 18h00 Thứ 2 - CN hàng tuần

Máy tính có 25 sản phẩm đang bán

 • Giá:
 • Sắp xếp:
 • Máy tính Casio MS-6NC

  Mua ngay

  Máy tính Casio MS-6NC

  • Kiểu dáng cách tân
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  250.000₫

  155.000₫

  Giảm

  38%

 • Máy tính Casio MX-120B

  Mua ngay

  Máy tính Casio MX-120B

  • Nguồn 2 chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  290.000₫

  175.000₫

  Giảm

  40%

 • Máy tính Casio MX-12B

  Mua ngay

  Máy tính Casio MX-12B

  • Nguồn 2 chiều (Mặt trời và pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  250.000₫

  190.000₫

  Giảm

  24%

 • Máy tính Casio MS-20NC

  Mua ngay

  Máy tính Casio MS-20NC

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  350.000₫

  215.000₫

  Giảm

  39%

 • Máy tính Casio MS-20B

  Mua ngay

  Máy tính Casio MS-20B

  • 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  350.000₫

  220.000₫

  Giảm

  37%

 • Máy tính Casio AX-12B

  Mua ngay

  Máy tính Casio AX-12B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  290.000₫

  225.000₫

  Giảm

  22%

 • Máy tính Casio FX-500MS

  Mua ngay

  Máy tính Casio FX-500MS

  • Màn hình hiển thị 2 dòng dữ liệu
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  290.000₫

  239.000₫

  Giảm

  17%

 • Máy tính Casio DX-12B

  Mua ngay

  Máy tính Casio DX-12B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  350.000₫

  245.000₫

  Giảm

  30%

 • Máy tính Casio AX-120B

  Mua ngay

  Máy tính Casio AX-120B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  350.000₫

  250.000₫

  Giảm

  28%

 • Máy tính Casio DX-120B

  Mua ngay

  Máy tính Casio DX-120B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  390.000₫

  285.000₫

  Giảm

  26%

 • Máy tính Casio J-120B

  Mua ngay

  Máy tính Casio J-120B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  410.000₫

  285.000₫

  Giảm

  30%

 • Máy tính Casio D-120B

  Mua ngay

  Máy tính Casio D-120B

  • Chức năng tính thuế & hối đoái
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  390.000₫

  310.000₫

  Giảm

  20%

 • Máy tính Casio FX-570MS

  Mua ngay

  Máy tính Casio FX-570MS

  • Màn hình hiển thị 2 dòng dữ liệu
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  450.000₫

  320.000₫

  Giảm

  28%

 • Máy tính Casio GX-12B

  Mua ngay

  Máy tính Casio GX-12B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  450.000₫

  325.000₫

  Giảm

  27%

 • Máy tính Casio GX-120B

  Mua ngay

  Máy tính Casio GX-120B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  390.000₫

  340.000₫

  Giảm

  12%

 • Máy tính Casio GX-14B

  Mua ngay

  Máy tính Casio GX-14B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  490.000₫

  345.000₫

  Giảm

  29%

 • Máy tính Casio DJ-120D Plus

  Mua ngay

  Máy tính Casio DJ-120D Plus

  • Có tới 300 bước kiểm tra
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  375.000₫

  355.000₫

  Giảm

  5%

 • Máy tính Casio DH-12

  Mua ngay

  Máy tính Casio DH-12

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  550.000₫

  365.000₫

  Giảm

  33%

 • Máy tính Casio FX-570ES Plus

  Mua ngay

  Máy tính Casio FX-570ES Plus

  • Chuyên dụng cho học sinh cấp 3
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  450.000₫

  375.000₫

  Giảm

  16%

 • Máy tính Casio GX-16B

  Mua ngay

  Máy tính Casio GX-16B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  550.000₫

  385.000₫

  Giảm

  30%

 • Máy tính Casio DH-14

  Mua ngay

  Máy tính Casio DH-14

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  590.000₫

  395.000₫

  Giảm

  33%

 • Máy tính Vinacal 570ES Plus II

  Mua ngay

  Máy tính Vinacal 570ES Plus II

  • 452 tính năng
  • Được mang vào phòng thi
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  500.000₫

  420.000₫

  Giảm

  16%

 • Máy tính Casio DJ-220D Plus

  Mua ngay

  Máy tính Casio DJ-220D Plus

  • Có tới 300 bước kiểm tra
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  490.000₫

  435.000₫

  Giảm

  11%

 • Máy tính Casio FX-570VN Plus

  Mua ngay

  Máy tính Casio FX-570VN Plus

  • Cho phép mang vào phòng thi
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  550.000₫

  438.000₫

  Giảm

  20%

 • Máy tính Casio FX-580VNX

  Mua ngay

  Máy tính Casio FX-580VNX

  • Cho phép mang vào phòng thi
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  795.000₫

  535.000₫

  Giảm

  33%