Hotline: 1900 63 6610 Từ 8h00 đến 18h00 Thứ 2 - CN hàng tuần

Máy tính để bàn có 19 sản phẩm đang bán

 • Giá:
 • Sắp xếp:
 • Máy tính Casio MS-6NC

  Mua ngay

  Máy tính Casio MS-6NC

  • Kiểu dáng cách tân
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  250.000 ₫

  155.000 ₫

  Giảm

  38 %

 • Máy tính Casio MX-120B

  Mua ngay

  Máy tính Casio MX-120B

  • Nguồn 2 chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  290.000 ₫

  175.000 ₫

  Giảm

  40 %

 • Máy tính Casio MX-12B

  Mua ngay

  Máy tính Casio MX-12B

  • Nguồn 2 chiều (Mặt trời và pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  250.000 ₫

  190.000 ₫

  Giảm

  24 %

 • Máy tính Casio MS-20NC

  Mua ngay

  Máy tính Casio MS-20NC

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  350.000 ₫

  215.000 ₫

  Giảm

  39 %

 • Máy tính Casio MS-20B

  Mua ngay

  Máy tính Casio MS-20B

  • 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  350.000 ₫

  220.000 ₫

  Giảm

  37 %

 • Máy tính Casio AX-12B

  Mua ngay

  Máy tính Casio AX-12B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  290.000 ₫

  225.000 ₫

  Giảm

  22 %

 • Máy tính Casio DX-12B

  Mua ngay

  Máy tính Casio DX-12B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  350.000 ₫

  245.000 ₫

  Giảm

  30 %

 • Máy tính Casio AX-120B

  Mua ngay

  Máy tính Casio AX-120B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  350.000 ₫

  250.000 ₫

  Giảm

  28 %

 • Máy tính Casio DX-120B

  Mua ngay

  Máy tính Casio DX-120B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  390.000 ₫

  285.000 ₫

  Giảm

  26 %

 • Máy tính Casio J-120B

  Mua ngay

  Máy tính Casio J-120B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  410.000 ₫

  285.000 ₫

  Giảm

  30 %

 • Máy tính Casio D-120B

  Mua ngay

  Máy tính Casio D-120B

  • Chức năng tính thuế & hối đoái
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  390.000 ₫

  310.000 ₫

  Giảm

  20 %

 • Máy tính Casio GX-12B

  Mua ngay

  Máy tính Casio GX-12B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  450.000 ₫

  325.000 ₫

  Giảm

  27 %

 • Máy tính Casio GX-120B

  Mua ngay

  Máy tính Casio GX-120B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  390.000 ₫

  340.000 ₫

  Giảm

  12 %

 • Máy tính Casio GX-14B

  Mua ngay

  Máy tính Casio GX-14B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  490.000 ₫

  345.000 ₫

  Giảm

  29 %

 • Máy tính Casio DJ-120D Plus

  Mua ngay

  Máy tính Casio DJ-120D Plus

  • Có tới 300 bước kiểm tra
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  375.000 ₫

  355.000 ₫

  Giảm

  5 %

 • Máy tính Casio DH-12

  Mua ngay

  Máy tính Casio DH-12

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  550.000 ₫

  365.000 ₫

  Giảm

  33 %

 • Máy tính Casio GX-16B

  Mua ngay

  Máy tính Casio GX-16B

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  550.000 ₫

  385.000 ₫

  Giảm

  30 %

 • Máy tính Casio DH-14

  Mua ngay

  Máy tính Casio DH-14

  • Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  590.000 ₫

  395.000 ₫

  Giảm

  33 %

 • Máy tính Casio DJ-220D Plus

  Mua ngay

  Máy tính Casio DJ-220D Plus

  • Có tới 300 bước kiểm tra
  • TEM BẠC chống giả chính hãng Bitex
  • Bảo hành chính hãng 24 tháng

  490.000 ₫

  435.000 ₫

  Giảm

  11 %

 Tìm theo thương hiệu